โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามจัดงานไหว้ครู

0 Comments
เมื่อวันที่ 16 ถิมุนายน 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามจัดงานไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนสามารถทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา กล้าแสดงออกไม่เก็บตัวทำให้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจในพิธีกรรมเช่นนี้อย่างชัดเจนและเกิดความสบายใจหากได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไป ก็จะได้เป็นการขอขมาครูไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.