ลำดับ

ประวัติ

ข้อมูลการทำงาน

ชื่อ สกุล

ปี พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน

ตำแหน่ง

1

ด.ต.หญิงพิศนภา  โจมพล

2537

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ผบ.หมู่

2

น.ส.กิ่งดาว    สลายทอง

2537

รร.ตชด.บ้านพันวาล

ผดด.

3

จ.อ.นรินทร์  มิ่งขำ

2541

ค่ายเขตอุดมศักดิ์

ผบ.หมู่

4

พ.ต.สุพัฒนา  จารัตน์

2541

ค่ายเขตอุดมศักดิ์

อนุสาสนาจารย์

5

น.ส.นภา  บุญลา

2542

รพ.ตำรวจ

เจ้าหน้าที่ รพ.ตำรวจ

6

น.ส.ภาวิณี  ชูถึง

2542

 

รพ.มาบอำมฤต

พยาบาล รพ.มาบอำมฤต

7

นายเทิดศักดิ์  ยอดมงคล

2544

รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก

ครู

8

น.ส.ประไพ  นิลไทย

2547

รร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

ครูคณิตศาสตร์

9

น.ส.ณัชชา   มังคะระมี

2548

รร.ตชด.บ้านพันวาล

ผดด.

10

น.ส.ดรุณี   กว้างนอก

2548

รร.ตชด.บ้านพันวาล

ประจำห้อง USO-NET